AAU logo

Strukturel Diskrimination

I SEAL forstår vi strukturel diskrimination som produceret og betinget af institutionelle og sproglige praksisser samt sociale og historiske processer. Individuel diskriminatoriske praksisser ses som forbundet med, og informeret af, strukturelle dynamikker.

Selvom diskrimination, eksklusion og inklusion består af sociale, institutionelle, og systemiske dynamikker, såvel som individuel betydningsdannelse og adfærd, forstås de fortsat som adfærd og praksisser på individ (meso- og mikro-) niveau.

Til trods for, at der inden for forskning er en voksende anerkendelse af strukturelle og institutionelle rammer og konsekvenserne heraf, er den almindelige tilgang til diskrimination fortsat individfokuseret. Endvidere taler størstedelen af initiativer og forskning inden for diskrimination og eksklusion til det individuelle ansvar. Resultatet er ofte, at ansvar og potentialet for forandring opfattes ud fra samme optik. Konsekvensen er, at institutioner og strukturers betydning i forhold til diskriminerende dynamikker ofte bliver overset.

Mira C. Skadegår skriver om strukturel diskrimination i sit Ph.d. projekt:

Ph.d.-projektet er en undersøgelse af strukturel diskrimination i danske kontekster. Fokus ligger primært på strukturel diskrimination som, kort beskrevet, betyder underliggende og implicitte former for diskrimination og eksklusion. Den form for udelukkelse betragtes som et centralt emne i relation til diskrimination, lighed og social eksklusion. Projektet er optaget af den rolle strukturel diskrimination har i konstruktioner af (og interaktioner med) veluddannede og privilegerede, racialt minoriserede og majoriserede danskere. Det vil sige, at det undersøges, hvordan strukturel diskrimination kommer til udtryk, og hvordan der navigeres i forhold til det i hverdagssituationer. Projektet er en form for grundforskning, hvor der udarbejdes begreber og sprog med henblik på at facilitere, identificere og forstå diskrimination og de underliggende mekanismer, der er i spil. Data og information fra studiet vil kunne bidrage til mere bæredygtige processer for kapacitetsopbygning, til at forbedre inklusionsprocesser og læring, såvel som til implementering af effektive anti-diskriminationstiltag.