AAU logo

interkulturel kompetence

I SEAL ser vi interkulturel kompetence som en mestring af at indgå i relationer med mennesker, som man opfatter som forskellige fra en selv, på ligeværdige og respektfulde måder. Denne mestring forudsætter indsigt i egne praksisser og respekt og nysgerrighed omkring andres praksisser samt empati, der gør perspektivskift muligt. Globaliseringen har betydet, at interkulturel kompetence i dag ikke kun er nødvendig for de særligt interesserede, for dem der skal udstationeres eller som søger ny inspiration; i dag er denne mestring aktuel fra skolestart til plejehjem.

SEAL’s mål med forskning fra dette perspektiv er at arbejde med en kritisk og konstruktiv vinkel på udvikling af nye praksisser, som kan bidrage til aktørernes interkulturelle kompetencer. Iben Jensen har i mange år arbejdet både begrebsligt og praktisk med begrebet interkulturel kompetence. Med afsæt i praksisteori og kritisk interkulturel kompetenceforskning arbejder hun i projektet ’Interkulturel kompetence på danske efterskoler’ med at undersøge og dokumentere, hvordan efterskolens organisering og undervisning i formelle og uformelle læringsrum kan bidrage til elevernes tilegnelse og mestring af interkulturelle kompetencer. Skolerne udvælges strategisk med henblik på størst mulig diversitet i de måder, man arbejder med interkulturel kompetence og verdensborgerskab på. Der arbejdes med feltarbejde; med elever som medforskere, med memory-work og med semi-kvantitative spørgeskemaer.

Læs mere om projektet: Interkulturel kompetence på danske efterskoler

Et tidligere projekt, ’Udvikling af interkulturel kompetence i en offentlig dansk organisation”, som blev gennemført i perioden 2012-2015, havde som formål at undersøge, hvordan en offentlige organisation kan blive bedre til at håndtere internationale samarbejder internt og eksternt i organisationen. Hvordan udvikler man interkulturel kompetence internt i organisationen med henblik på integration af internationale medarbejdere, og hvordan udvikler man medarbejdernes kompetencer i eksterne internationale samarbejder som EU-projekter og nord-syd-samarbejder?

Undersøgelsen pegede på, at man i organisationen ikke i tilstrækkelig grad var opmærksom på de positioner, man tilbød internationale medarbejdere. Der var fx ikke tilstrækkelig opmærksomhed på sproglige diskurser i omtalen af hinanden samt om betydningen af brug af dansk og engelsk i hverdagen.

Læs mere om projektet: Udvikling af Interkulturel kompetence i offentlig dansk organisation

samt artiklen: Når sproget bliver en kampplads af Iben Jensen