intercultural capabilities for global futures

I SEAL er vi optaget af at undersøge og kvalificere vores viden om, hvilke interkulturelle kompetencer vi får brug for i fremtiden. Fremtiden er global. Hvad skal vi mestre for at kunne bidrage positivt i en global fremtid. Globalisering er en samtidig lokal og global proces, derfor skal både uddannelse og arbejdsplads forholde sig til begge dele. Både lokalt og globalt må man mestre interaktion i etnisk og socialt diverse rum som et resultat af globalisering, og begge steder spiller det geopolitiske en central rolle for magt i interaktionerne.

I SEAL arbejder vi inspireret af praksisteori og er særlig optaget af at udvikle Gensidig Interkulturel Læring.

Hvad er gensidig interkulturel læring?

Gensidig interkulturel læring er en lærings- og forandringsproces, hvor parter som forstår sig selv som kulturelt forskellige fra hinanden, udvikler en fælles forståelse for udførelse af en praksis. Den gensidige interkulturelle læring kan udmønte sig i udvikling af ny praksis eller kan være gensidig forståelse og accept af rationalet/forhandlingen af den pågældende praksis.

Hvordan uddanner vi til gensidig interkulturel læring?

Forudsætning for udvikling af gensidig interkulturel læring er, at man har udviklet praksisser, hvor der er rum for dialog og mulighed for at få viden og forståelse for de rationaler, som ens samarbejdspartner handler ud fra.

Hvad mestrer man gennem gensidig interkulturel læring?

Man lærer af de mennesker, man møder i hverdagen. Man får perspektivudvidelse og empati, fordi man indgår i en forhandling omkring andre menneskers rationaler. Dette skal ses i modsætning til national identitetsopbygning, hvor national identitet idealiserer egen rationalitet på bekostning af de andres, som historisk har ført til udvikling af normative/koloniale/etnocentrisk perspektiver på ‘de andre’.

Intercultural Capabilities for Global Futures er i forhold til Gensidig Interkulturel Læring at være i stand til at skabe rum for gensidig interkulturel læring;

Interkulturel kompetence på danske efterskoler (Iben Jensen)