Igangværende forskningsprojekter

I forskningscentret arbejdes der aktuelt på følgende projekter:

Interkulturel kompetence på danske efterskoler – finansieret af Efterskoleforeningen og har som formål at undersøge efterskolernes potentialer til udvikling af interkulturel kompetence i formelle og uformelle læringsrum (Iben Jensen).

Strukturel diskrimination i hverdagen – en kvalitativ undersøgelse af privilegerede unge brune danskeres oplevelser og strategier i in- og eksklusionsprocesser i hverdagen (Mira Skadegaard, ph.d.-projekt).

Interkulturel vejledning – et dialogisk perspektiv – en kvalitativ undersøgelse af vejledning af frafaldstruedes gymnasieelever med særligt henblik på udvikling af vejledernes sproglige sensibilitet (Jamshid Gholamian, ph.d.-projekt).

Gensidig interkulturel læring på arbejdspladsen – i samarbejde med Kolding Kommune. Projektet er et praksisteoretisk aktionsforskningsprojekt, der har som mål at udvikle rum og nye praksisser, som kan skabe gensidig interkulturel læring (Vibeke Andersen og Iben Jensen).

Inklusion i børnehøjde – et 3-årigt projekt, som gennemføres i et samarbejde mellem Greve Kommune og Aalborg Universitet. Projektet er finansieret af Egmont Fonden. (Kevin Perry, postdoc).

Inddragelse og effektivisering – projekt om den tidlige organisatoriske aktionsforsknings håndtering af relationen mellem aktionsforsker og den anden (Jørgen Bloch-Poulsen)

Demokratisk inddragelse af beboere og pårørende på plejehjem – aktionsforskning med fokus på kompetenceudvikling for medarbejdere i hverdagsdemokrati. Projektet udføres på plejehjem i Storkøbenhavn (Annette Bilfeldt).   

Ældre med tyrkisk baggrund i Danmark – ønsker og udfordringer – om ældre med tyrkisk baggrund og deres visioner for alderdommen  i Danmark. Projekt under opstart (Annette Bilfeldt). 

Læs mere om projekterne under forskningsområder.

SEAL