global læring

Et af SEAL’s fokuspunkter er læring i globale kontekster. Dette arbejde foregår dels i to igangværende projekter, dels har vi planer om et ph.d.-projekt om udvikling af gensidig interkulturel kompetence i forbindelse med frivilligt arbejde.

Building Stronger Universities III, hvis formål det er at understøtte universiteter i Global South, har netop fået bevilget økonomisk støtte til en ny fireårig periode. Aalborg Universitet byder særligt ind i forhold til IKT og undervisning i Problem Based Learning (PBL). I den netop afsluttede BSU II gennemførte Iben Jensen, Inger Lassen og Hanan Zakaria i samarbejde med kolleger fra Gulu University et undervisningsforløb i PBL for masterstuderende i business ved Gulu University. Forløbet blev afsluttet med en indarbejdelse af PBL i fagets studieordning. I projektets næste fase vil PBL blive yderligere implementeret i studieordning og denne gang med særligt henblik på unges employability.

Aktionsforskningsuddannelse i Bolivia

Annette Bilfeldt arbejder med udvikling af aktionsforskningsuddannelse for kandidater i psykologi, jura og socialt arbejde på Universidad Catolica, Santa Cruz i Bolivia.

Uddannelsen består af forelæsninger og aktionsforskning tilrettelagt som samarbejde mellem studerende, menneskerettighedseksperter, myndighedspersoner og borgere. Fokus er på, at de studerende tilegner sig viden om menneskerettigheder/sociale rettigheder for udsatte grupper i Bolivia (børn i fængsler, handicappede, voldsramte kvinder, udsatte ældre, etc.)

De studerende udvikler i samspil med offentlige myndigheder og borgere kompetencer til at indgå i kapacitetsopbygning bl.a. ved at bidrage til, at borgere og myndighedspersoner får viden om juridiske og sociale rettigheder. Med inspiration fra danske institutioner og NGO’ere udvikles institutionelle mikrotilbud til socialt udsatte, fx gennem etablering af krisecentre og jurarådgivning. Annette Bilfeldt er med til at udvikle uddannelsen og indgår som underviser via Skype. Udvikling af aktionsforskningsmodul på sociologi/samfundsvidenskab, Universitetet i Nuuk, Grønland, under opstart. Annette Bilfeldt er med til at udvikle undervisningsmodulet med inspiration fra aktionsforskningsuddannelsen i Bolivia