Vision

SEAL forsker i, hvordan man gennem læring kan bidrage til at mindske social eksklusion i hverdagen.

SEAL tager afsæt i en demokratisk forståelse og ønsker at bidrage med:

  • Forskning, som undersøger og igangsætter udvikling af alle borgeres lige adgang til deltagelse i samfundet.
  • Forskning og udvikling, som får private og offentlige organisationer til at påtage sig et organisatorisk ansvar for udvikling og ligheder
  • Forskning, som undersøger og udvikler sproglige diskurser, som søger at bryde med sociale polariseringer i samfundet.
SEAL