Gensidig Interkulturel Læring på Arbejdspladsen

Gensidig interkulturel læring på arbejdspladsen 

I projektet ’Gensidig interkulturel læring på arbejdspladsen’ er Vibeke Andersen og Iben Jensen i gang med at udvikle et dialogisk forsknings- og udviklingsprojekt, hvor de ønsker at undersøge, hvordan det er muligt at skabe et dialogisk rum i virksomheder, hvor der kan udvikles gensidig interkulturel læring.

Flygtninge skal i dag tilbydes en virksomhedspraktik senest fire uger efter, de har fået asyl og har fået bolig i en kommune. Det er kommunerne, der matcher flygtninge og virksomheder og man benytter mange forskellige strategier for at finde et match, som kan føre til lønnet arbejde.

Formålet med projektet er (i samarbejde med Kolding Kommune og Dansk Supermarked) at undersøge, hvordan man med afsæt i flygtninges virksomhedspraktik kan udvikle rum for gensidig interkulturel læring på arbejdspladsen.